10 soruda kripto paralara yönelik düzenleme

Kripto varlıkların tanımlanması, lisans alınması gibi konulara dair düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasalaşan kripto paralara ilişkin merak edilen sorular ve cevapları şu şekilde:

YATIRIMCILARDAN VERGİ ALINACAK MI?

Düzenlemeye ilişkin en merak edilen konuların en başında vergilendirme yer alıyordu. Yasada yatırımcılardan vergi alınması yönünde bir düzenleme yer almadı.

Yalnızca, Türkiye’de hizmet sunacak platformların her yıl bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde 1’i Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK), yüzde 1’i ise TÜBİTAK bütçesine söz konusu yılın mayıs ayı sonuna kadar platformlar tarafından ödenerek gelir olarak kaydedilecek.

KRİPTO ATM’LERİ KULLANILABİLECEK Mİ?

Müşterilerin kripto varlıklarını nakde veya kripto varlığa dönüştürmelerine fırsat tanıyan ve ATM olarak bilinen elektronik işlem cihazları, faaliyetlerini kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde sonlandırılacak. Faaliyetini sonlandırmayan ATM’ler yetkili idareler tarafından son verilecek.

YETKİLİ KURUMLAR HANGİLERİ OLACAK?

SPK, sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihraç edilebilmesinde yetkili konumda olacak. Ekosistemin düzenlenmesine dair yetki SPK’ye verilirken, bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları konularında TÜBİTAK’ın belirleyeceği kriterler uygulanmaya alınacak.

KULLANICILARA İŞLEM SUNMAK İÇİN İZİN ALINACAK MI?

İlk düzenlemelerin ana konularından biri, ülkede hizmet sunan platformların lisanslama süreçleri oldu. Bu kapsamda, platformların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması amacıyla SPK’den izin almaları zorunlu hale gelecek.

Şu anda hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürütenler, yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içinde faaliyet izni almak için gerekli başvurularda bulunabilecek.

PLATFORMLAR İZİN ALMADAN İŞLEM YÜRÜTÜRSE NE OLACAK?

İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyette bulunduğu belirlenen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkililerine 3 seneden 5 seneye kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilmesine karar verildi.

YURT DIŞI MERKEZLİ PLATFORMLAR LİSANS ALMAZSA KAPATILACAK MI?

Kanunla yurt dışı merkezli, ülkede hizmet sunmayan ve lisansı olmayan platformlar için işlem uygulanmamasına karar verildi.

Fakat bu platformlarca lisans alınmadan Türkiye’de iş yeri açılması, Türkçe internet sitesi oluşturulması, sunulan kripto varlık hizmetlerine dair doğrudan veya Türkiye’de yerleşik kişi ya da kurumlar vasıtasıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinden herhangi birinde bulunulması, izinsiz kripto hizmet sağlayıcılığı olarak kabul edilmesi kararlaştırıldı.

KRİPTO VARLIKLARA EL KONULABİLECEK Mİ?

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının borçları sebebiyle müşterilerin nakit ve kripto varlıkları haczedilemeyecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mal varlığı ise müşterilerin borçlarından dolayı kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyeceği aktarıldı.

KRİPTO VARLIKLARIN LİSTELENME İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Kripto varlıkların listelenmesine ilişkin ilke ve esaslar SPK tarafından belirlenecek. Belirlenecek ilke ve esaslarda, TÜBİTAK’ın ya da gerekli görülen diğer kurum ve kuruluşların görüşlerine yer verilerek kripto varlıkların teknolojik özelliklerine yönelik teknik kriterler de bulunacak. Bir kripto varlığın platformlar tarafından listelenmiş olması bu durumun kamuca onaylandığı anlamını taşımayacak.

PLATFORMLARI KİM DENETLEYECEK?

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mali denetimi ve bilgi sistemleri bağımsız denetimi, SPK tarafından ilan edilen listede bulunan bağımsız denetim kuruluşları tarafından sağlanacak.

PLATFORMLARIN YÖNETİCİLERİ CEZA ALACAK MI?

Kripto varlık hizmet sağlayıcı yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları zimmet suçu işlerse, 8 seneden 14 seneye kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezaya tabii tutulacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir